اجاره واحد 140 متری 2 خوابه / استانبول                مجتمع İz Yapı      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 138 متری 2 خوابه مبله / استانبول                مجتمع Koza Park     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 185 متری 2 خوابه /استانبول                   مجتمع Dostlar         اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,750 لیر

شرکت  گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 145 متری 2 خوابه مبله / استانبول                 مجتمع Aktel Residence        اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 3,100 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 85 متری 1 خوابه / استانبول                       اطلاعات کامل در لینک زیر
330,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 143 متری 2 خوابه / استانبول                      مجتمع INNOVIA 1     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 110 متری 2 خوابه مبله / استانبول                      مجتمع İnnovia 2        اطلاعات در لینک زیر
295,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 125 متری 2 خوابه مبله / استانبول                           مجتمع Gümüş Residence     اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 3,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 145 متری 2 خوابه مبله / استانبول                           مجتمع Aktel Residence        اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,100 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 98 متری 2 خوابه / استانبول                         مجتمع Rüya Prestij        اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat