فروش واحد 65 متری 1 خوابه مبله / استانبول                   مجتمع Newista residence      اطلاعات کامل در لینک زیر
300,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش سوئیت 33 متری مبله / استانبول                   مجتمع İnnovia 3      اطلاعات کامل در لینک زیر
130,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 85 متری 1 خوابه / استانبول                       اطلاعات کامل در لینک زیر
330,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 62 متری 1 خوابه / استانبول                    مجتمع Önay Garden       اطلاعات در لینک زیر
285,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 70 متری 1 خوابه مبله/ استانبول                    مجتمع İnnovia 2       اطلاعات کامل در لینک زیر
215,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 73 متری 1 خوابه مبله/ استانبول                    مجتمع Babacan Premium       اطلاعات کامل در لینک زیر
450,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 51 متری 1 خوابه / استانبول                       مجتمع Innovia 3       اطلاعات کامل در لینک زیر
16,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 95 متری 1 خوابه / استانبول                   Normal Apartment     اطلاعات کامل در لینک زیر
165,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :    محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 140 متری 3 خوابه / استانبول                        مجتمع NLOGO Istanbul       اطلاعات کامل در لینک زیر
360,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 110 متری 2 خوابه مبله / استانبول                      مجتمع İnnovia 2        اطلاعات در لینک زیر
295,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat