اجاره واحد 198 متری 3 خوابه / استانبول                       مجتمع İHLAS MARMARA EVLERİ    اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد سوئیت 33 متری مبله/ استانبول                    مجتمع İnnovia 3       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 140 متری 2 خوابه / استانبول                مجتمع İz Yapı      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 138 متری 2 خوابه مبله / استانبول                مجتمع Koza Park     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 79 متری 1 خوابه مبله / استانبول                        مجتمع ALMIRA RESIDENCE    اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 2,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 90 متری 1 خوابه مبله / استانبول                    مجتمع Delta Deluxe      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 120 متری 3 خوابه مبله/استانبول                      Normal Apartman     اطلاعات کامی در لینک زیر
هر ماه 2,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 69 متری 1 خوابه مبله / استانبول                    مجتمع Rüya Prestij Residence     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 46 متری 1 خوابه مبله / استانبول                     مجتمع Innovia 3      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,400 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 185 متری 2 خوابه /استانبول                   مجتمع Dostlar         اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,750 لیر

شرکت  گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat