اجاره ویلای 650 متری 5 خوابه دوبلکس/ استانبول            اطلاعات کامل و عکسها در لینک زیر
هر ماه 5,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش ویلای650 متری 7 خوابه مبله / استانبول                            مجتمع Alkent Istanbul 2000    اطلاعات کامل در لینک زیر
6,500,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش ویلای 280 متری 3 خوابه مبله / استانبول                           مجتمع Aydınlar Sitesi      اطلاعات در لینک زیر
1,100,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش ویلای 342 متری 4 خوابه / استانبول                      اطلاعات کامل و عکسها در لینک زیر
1,800,000 لیر

شرکت  GOLDEN MAX مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش ویلای 600 متری 3 خوابه / استانبول                       مجتمع Zeytinsuyu Tepesi Evleri   اطلاعات در لینک زیر
1,800,000 لیر

شرکت GOLDEN MAX مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره ویلای 450 متری 9 خوابه در 5 طبقه /استانبول                    اطلاعات در لینک زیر
2,650,000 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :    امید 05345214400 02128521282

هر ماه 1,800 لیر

شرکت aysi group مدیریت   :   امید |053455214400 02128521282

هر ماه 6,000 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت  :   امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 176 متری 4 خوابه / استانبول               مجتمع Pelican Hill      اطلاعات در لینک زیر
هر ماه لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت  :  امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد170 متری 3 خوابه / استانبول                      مجتمع Atırus Hıll      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,500 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت :   امید 05345214400 02128521282

WhatsApp chat