اجاره واحد 198 متری 3 خوابه / استانبول                       مجتمع İHLAS MARMARA EVLERİ    اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 120 متری 3 خوابه مبله/استانبول                      Normal Apartman     اطلاعات کامی در لینک زیر
هر ماه 2,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 185 متری 2 خوابه /استانبول                   مجتمع Dostlar         اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,750 لیر

شرکت  گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 145 متری 2 خوابه مبله / استانبول                 مجتمع Aktel Residence        اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 3,100 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد135 متری 3 خوابه مبله / استانبول                       مجتمع Ceylan Residence       اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 2,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 90 متری 1 خوابه / استانبول                    مجتمع Safir Residence        اطلاعات کامل در لینک زیر
250,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 145 متری 2 خوابه مبله / استانبول                           مجتمع Aktel Residence        اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,100 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 69 متری 1 خوابه / استانبول                مجتمع Aris Park residence      اطلاعات در اینک زیر
360,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 147 متری 2 خوابه / استانبول                         مجتمع Aheng Istanbul     اطلاعات کامل در لینک زیر
570,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 170 متری 3 خوابه / استانبول                           مجتمع Aktel Residence      اطلاعات کامل در لینک زیر
650,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat