اجاره واحد سوئیت 33 متری مبله/ استانبول                    مجتمع İnnovia 3       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش سوئیت 33 متری مبله / استانبول                   مجتمع İnnovia 3      اطلاعات کامل در لینک زیر
130,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 46 متری 1 خوابه مبله / استانبول                     مجتمع Innovia 3      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,400 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره مغازه 195 متری در 2 طبقه / استانبول                 در مجتمع Önay Life       اطلاعات کامل در لینک زیر
اجاره 7,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 70 متری 1 خوابه مبله /استانبول                  مجتمع İnnovia 2     اطلاعات در لینک زیر
1,600 لیرهر ماه

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 70 متری 1 خوابه مبله/ استانبول                    مجتمع İnnovia 2       اطلاعات کامل در لینک زیر
215,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 51 متری 1 خوابه / استانبول                       مجتمع Innovia 3       اطلاعات کامل در لینک زیر
16,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 110 متری 2 خوابه مبله / استانبول                      مجتمع İnnovia 2        اطلاعات در لینک زیر
295,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 70 متری 1 خوابه / استانبول                             مجتمع Fly Garden      اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,300 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 120 متری 2 خوابه / استانبول                         مجتمع Önay Life      اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,900 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat