اجاره واحد 140 متری 2 خوابه / استانبول                مجتمع İz Yapı      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 90 متری 1 خوابه مبله / استانبول                  مجتمع Tutku Life Residence       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,700 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 125 متری 3 خوابه / استانبول                      مجتمع Emka Sitesi     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,650 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 75 متری 1 خوابه مبله / استانبول                      مجتمع EMS  211        اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,700 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 90 متری 2 خوابه مبله/ استانبول                            مجتمع Marmara Concept           اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 2,600 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 115 متری 2 خوابه مبله / استانبول                            مجتمع Karden Avenue      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,900 لیر

شرکت  AYSI GROUP مدیریت   :    امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 70 متری 1 خوابه مبله / استانبول                       مجتمع Gümüş Life     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,400 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :   امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 75 متری 1 خوابه /استانبول                            مجتمع Iz Tower Blue       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,200 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :   امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 132 متری 2 خوابه نیمه مبله / استانبول              مجتمع Anfa Life    اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,900 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :   امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 135 متری 2 خوابه / استانبول               مجتمع IZ Tower Blue        اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat