اجاره واحد 138 متری 2 خوابه مبله / استانبول                مجتمع Koza Park     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 150 متری 3 خوابه مبله / استانبول                        مجتمع Akbatı Kozaprk         اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 5,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 120 متری 2 خوابه مبله / استانبول                    مجتمع Koza Park      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat