اجاره واحد 120 متری 3 خوابه مبله/استانبول                      Normal Apartman     اطلاعات کامی در لینک زیر
هر ماه 2,250 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 100 متری 2 خوابه / استانبول                   Normal Apartman       اطلاعات کامل در لینک زیر
280,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :    محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 165 متری 3 خوابه / استانبول                مجتمع Rose Garden       اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 2,400 لیر

شرکت گلدن مکس امید 05345214400 02128521282

WhatsApp chat