اجاره واحد 90 متری 1 خوابه مبله / استانبول                    مجتمع Delta Deluxe      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,800 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 95 متری 1 خوابه / استانبول                   Normal Apartment     اطلاعات کامل در لینک زیر
165,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :    محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 140 متری 3 خوابه مبله/ استانبول                       مجتمع Delta Deluxe      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 3,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 95 متری 1 خوابه / استانبول                       مجتمع Delta Deluxe      اطلاعات در لینک زیر
680,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 140 متری 3 خوابه / استانبول                       مجتمع Delta Deluxe     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,700 لیر

شرکت  GOLDEN MAX مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره ملک 140 متری 3 خوابه /استانبول                 مجتمع Delta Deluxe      اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,000 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت  : امید 05345214400 02128521282

اجاره سوئیت 50 متری مبله / استانبول                      مجتمع Delta Deluxe     اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,200 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره سوئیت 55 متری / استانبول                 مجتمع Delta Luxury          اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 875 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت  :    امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 80 1 خوابه مبله/ استانبول                   مجتمع RSM Residence       اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,300 لیر

شرکت گلدن مکس امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 90 متری 1 خوابه / استانبول                   مجتمع İstanbul Residence     اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,200 لیر

شرکت گلدن مکس امید 05345214400 02128521282

WhatsApp chat