فروش واحد 65 متری 1 خوابه مبله / استانبول                   مجتمع Newista residence      اطلاعات کامل در لینک زیر
300,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 85 متری 1 خوابه / استانبول                       اطلاعات کامل در لینک زیر
330,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 140 متری 3 خوابه / استانبول                   مجتمع Mahal istanbul        اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,850 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 62 متری 1 خوابه / استانبول                    مجتمع Önay Garden       اطلاعات در لینک زیر
285,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 143 متری 2 خوابه / استانبول                      مجتمع INNOVIA 1     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 65 متری 1 خوابه مبله / استانبول                     مجتمع Newista Residence     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,750 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 75 متری 1 خوابه مبله / استانبول                      مجتمع EMS  211        اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,700 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 77 متری 1 خوابه مبله / استانبول                         مجتمع Kent Palas 2     اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,450 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :    محمدرضا نادری 05525214400 0228521282

فروش واحد 90 متری 2 خوابه مبله / استانبول                     مجتمع Anfa Life       اطلاعات کامل در لینک زیر
320,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت : محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 98 متری 1 خوابه / استانبول                       مجتمع İnnovia 1          اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,600 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :    محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat