اجاره واحد 65 متری 1 خوابه مبله/ استانبول                      مجتمع Royal garden         اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,500 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 125 متری 2 خوابه مبله / استانبول                           مجتمع Gümüş Residence     اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 3,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 90 متری 1 خوابه / استانبول                       مجتمع gümüş residence    اطلاعات کامل در لینک زیر
270,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

فروش واحد 85 متری 2 خوابه / استانبول                             مجتمع Studio Life       اطلاعات کامل در لینک زیر
270,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05225214400 02128521282

اجاره واحد 120 متری 2 خوابه / استانبول                            مجتمع Eminada Konaklari     اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 2,600 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت   :   محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 70 متری 1 خوابه / استانبول                   مجتمع Ayışığı Halting Place      اطلاعات در لینک زیر
هر ماه 1,350 لیر

شرکت GOLDEN MAX مدیریت  :     محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

اجاره واحد 66 متری 1 خوابه مبله / استانبول                     مجتمع Royal Garden       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,300 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :   امید 05345214400 02128521282

فروش واحد 65 متری 1 خوابه / استانبول                    مجتمع Studio Life        اطلاعات کامل در لینک زیر
175,000 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :   امید 05345214400 02128521282

اجاره واحد 88 متری 1 خوابه مبله / استانبول                        مجتمع Royal Garden       اطلاعات کامل در لینک زیر
هر ماه 1,700 لیر

شرکت AYSI GROUP مدیریت   :  امید 05345214400 02128521282

هر ماه 3,000 لیر

شرکت گلدن مکس مدیریت  :  محمدرضا نادری 05525214400 02128521282

WhatsApp chat