دسته: دانستنیهای دیگر شهرها

حمل اثاثیه منزل از ایران به ترکیه

حمل اثاثیه منزل از ایران به ترکیه : بسیاری افراد در زمان مهاجرت به دلابل گوناگون تمایل دارند تا وسایل و اشیا خود را از ایران به کشور ثانی ببرند.

خانه‌های بهداشت محله در ترکیه

اگر شما هم قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارید، اطمینان از نحوه درمان در این کشور برای شما بسیار حائز اهمیت خواهد بود. باید بدانید که هزینه درمان به صورت آزاد در کشور

WhatsApp chat