دسته: اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

حمل اثاثیه منزل از ایران به ترکیه

حمل اثاثیه منزل از ایران به ترکیه : بسیاری افراد در زمان مهاجرت به دلابل گوناگون تمایل دارند تا وسایل و اشیا خود را از ایران به کشور ثانی ببرند.

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

خرید خانه در ترکیه یکی از اسانترین راههای دریافت اقامت ترکیه است  . اقامت دائم  با خرید ملک در ترکیه امکان پذیر نیست  اقامت با  خرید خانه در ترکیه یک اقامت قابل تمدید است که مزایایی برای

WhatsApp chat