دسته: اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

انواع اقامت در ترکیه

اقامت ترکیه 2020  توریستی  یک ساله با کارت اقامت وقتی تصمیم می گیرید سفر توریستی شما به ترکیه از مرز ۹۰ روز بگذرد پس از ترجمه مدارک مربوط در دفاتر اسناد با

انواع سندهای ملکی در ترکیه روش تشخیص اسناد ملکی و استعلام درست بودن اسناد

انواع سندهای ملکی در ترکیه روش تشخیص اسناد ملکی و استعلام درست بودن اسناد و نحوه خواندن یک سند ملکی مسکونی تجاری و اداری در کشور ترکیه بر اساس آمار

وصل کردن آب، برق و گاز خانه در ترکیه

وصل کردن آب، برق و گاز خانه در ترکیه

 وصل کردن آب، برق و گاز خانه در ترکیه : ایرانیان زیادی هستند که تمایل به زندگی و اقامت در ترکیه را دارند. و خواستار اخذ کارت اقامت ترکیه هستند.

قوانین وراثت در ترکیه

قوانین وراثت در ترکیه در اولین نکته باید عنوان کرد که قانون ارث برای مهاجران در کشور ترکیه ، بر اساس اصل عمل متقابل است. شاید بپرسید این اصل چه

روش گرفتن پاسپورت ترکیه

روش گرفتن پاسپورت ترکیه 2019 قوانین دولت ترکیه برای سرمایه گذاری اتباع خارجی در ترکیه، در گذشته بسیار دشوار بود. به عنوان مثال برای سرمایه گذاری باید حتما یکی از

افتتاح حساب و قوانین بانکی در ترکیه

قوانین بانکی در ترکیه مانند کشور ایران و هر کشور دیگری در جهان قوانین و ضوابط خود را دارد، برای مثال بانکداری ترکیه شاید برای شما سوال باشد که افتتاح

WhatsApp chat