عمل موفقیت آمیز دریچه آئورت بیماری با قطر 5 برابر حالت طبیعی در ترکیه

پزشکان بیمارستان دانشگاه اولوداغ ترکیه دریچه آئورت بیماری با قطر 5 برابر حالت نرمال را با موفقیت تعویض کردند.
تیم پزشکی بیمارستان دانشگاه اولوداغ ترکیه به رهبری پروفسور مراد بیچر، عضو هیات علمی گروه جراحی قلب و عروق این دانشگاه، دریچه آئورت بیمار زنی با قطر 5 برابر حالت نرمال را با موفقیت تعویض کردند.
پروفسور مراد بیچر و تیم پزشکی تحت رهبری وی موفق شده اند دریچه آئورت بیامار 77 ساله را که گشادی آن به 15 سانتی متر یعنی 5 برابر حالت طبیعی افزایش یافته بود را با موفقیت تعویض کنند.
دریچه آئورت این بیمار که در حالت طبیعی باید 3 سانتی باشد به 15 سانتی متر رسیده بود و پزشکان دریچه آئورت بیمار را با یک دریچه مسنوعی تعویض کرده اند.
مقاله ای درباره این عمل جراحی توسط پروفسور بیچر، دکتر احمد یوکسل و دکتر ارم ایریس کان دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه اولوداغ که در اجرای این عمل مشارکت داشته اند به رشته تحریر درآمده است.
تعویض دریچه آئورت بیماری با 5 برابر حد نرمال در تاریخ پزشکی جهان بی سابقه است و مقاله نوشته شده در مجله «Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery» منتشر شده است.

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    WhatsApp chat